آمار انتشارات علمی
انتشارات علمی همه نوشته‌هایی هستند که در پایگاه‌های «واس» و «اسکوپوس« نمایه می‌شوند. گونه، زبان، حوزه موضوعی، و نشریه از سنجه‌های این بخش هستند .
مشارکت علمی مؤسسه‌ها
مؤسسه‌ها کلیدی‌ترین واحدهای انتشارِ یافته‌های علمی در نمایه‌نامه‌های جهانی هستند. این بخش تأثیر هر یک از مؤسسه‌های ایرانی را در انتشار آثار علمی در بر دارد .
مشارکت علمی ایران
ایران و کشورهای دیگر می‌کوشند در زمینه‌های علمی از دیگران پیشی گیرند. نقش ایران را در انتشار آثار علمی در برابر دیگران در این بخش ببینید .
نسبت انتشارات به شاخص‌ها
مقایسه انتشارات علمی با دیگر شاخص‌های جمعیت‌شناختی و اقتصادی در این بخش، دید روشن‌تری از پیشرفت علمی به دست می‌دهد.
تأثیر انتشارات علمی
انتشارات علمی زمانی ارزشمند هستند که بر زمینههای علمی، اقتصادی، اجتماعی، و همانند آن‌ها تأثیر گذارند. این بخش تأثیر انتشارات علمی ایرانیان را در بر دارد .

درباره

نگاه آماری به شمار و چگونگی انتشارات علمی در نمایه‌نامه‌های استنادی جهانی می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاران ایرانی برای راهبری جریان علم، تخصیص منابع، و برنامه‌ریزی کلان باشد. ایرانداک از سال‌ها پیش، برای پاسخگویی به این نیاز «دانش ایران: مشارکت علمی ایرانیان در دانش جهان» را طراحی و تاکنون چندین ویرایش آن را منتشر کرده است. نخستین ویرایش «دانش ایران» در سال 1381 چاپ شد. از آن زمان، ایرانداک گزارش‌های تحلیلی بیشتر و سنجه‌های بروزتری را به «دانش ایران» افزوده است تا در سیاستگذاری علم، فناوری، و نوآوری کارآمدتر باشد. بهبودهای همیشگی در «دانش ایران»، اینک آن را بالنده کرده و به جایگاه نخستین در بازنمایی و تحلیل داده نمایه‌های استنادی جهانی در ایران رسانده است. بیشتر