دانش ایران نسخه 2013

انتشارات علمی ایران در سال 2013 در نمایه‌نامه‌هاي آی‌.اس‌.آی. نشان می‌دهد که در اين سال ايران 28486 رکورد علمي ثبت‌شده در اين نمایه‌نامه‌ها داشته است که در شش گروه تحصيلي و 521 رشتة تحصيلي بوده‌اند. در این میان؛ گروه فني و مهندسي 4/32 درصد، گروه علوم پايه 3/31 درصد، گروه علوم پزشكي 4/25 درصد، گروه كشاورزي و دامپزشكي 6/8 درصد، گروه علوم انساني 2/2 درصد، و گروه هنر 2/0 درصد از انتشارات علمی ايران را داشته‌اند که گروه علوم پايه رشتة شيمي، در گروه علوم پزشكي رشتة داروشناسي، در گروه فني و مهندسي رشتة مهندسي مکانيک، در گروه كشاورزي و دامپزشكي رشتة تکنولوژي و علوم غذايي، در گروه علوم انساني رشتة روانشناسي، و در گروه هنر رشتة معماري در رده‌های نخست هر گروه بوده‌اند.

دریافت نسخه چاپی

دانش ایران نسخه 2014

انتشارات علمی ایران در سال 2014 در نمایه‌نامه‌هاي «وب آو ساینس» نشان می‌دهد که در اين سال ايران 31488 رکورد علمي ثبت شده در اين نمایه‌نامه‌ها داشته است که در شش گروه تحصيلي و 468 رشتة تحصيلي بوده‌اند. در این میان؛ گروه فني و مهندسي 34.23 درصد، گروه علوم پايه 30.15 درصد، گروه علوم پزشكي23.62 درصد، گروه كشاورزي و دامپزشكي 8.21 درصد، گروه علوم انساني 3.64 درصد، و گروه هنر 0.15 درصد از انتشارات علمی ايران را داشته‌اند. در گروه علوم پايه رشتة شيمي، در گروه علوم پزشكي رشتة پزشکي ـ عمومي، در گروه فني و مهندسي رشتة مهندسي مکانيک، در گروه كشاورزي و دامپزشكي رشتة تکنولوژي و علوم غذايي، در گروه علوم انساني رشتة مدیریت خدمات بهداشت و درمان، و در گروه هنر رشتة معماري در رده‌های نخست بوده‌اند.

دریافت نسخه چاپی


نسخه پایانی

انتشارات علمی ایران در سال 2014 در نمایه‌نامه‌هاي «وب آو ساینس» نشان می‌دهد که در اين سال ايران 31488 رکورد علمي ثبت شده در اين نمایه‌نامه‌ها داشته است که در شش گروه تحصيلي و 468 رشتة تحصيلي بوده‌اند. در این میان؛ گروه فني و مهندسي 34.23 درصد، گروه علوم پايه 30.15 درصد، گروه علوم پزشكي23.62 درصد، گروه كشاورزي و دامپزشكي 8.21 درصد، گروه علوم انساني 3.64 درصد، و گروه هنر 0.15 درصد از انتشارات علمی ايران را داشته‌اند. در گروه علوم پايه رشتة شيمي، در گروه علوم پزشكي رشتة پزشکي ـ عمومي، در گروه فني و مهندسي رشتة مهندسي مکانيک، در گروه كشاورزي و دامپزشكي رشتة تکنولوژي و علوم غذايي، در گروه علوم انساني رشتة مدیریت خدمات بهداشت و درمان، و در گروه هنر رشتة معماري در رده‌های نخست بوده‌اند. به 31488 رکورد علمی ایران روی‌هم‌رفته 43078 استناد شده است. بنابراین نسبت شمار استناد به انتشارات علمی ایران روی‌هم‌رفته 1.36 است. در انتشارات علمی ایران 1035731 مرجع به‌کار رفته که میانگین آن 32.89 مرجع براي هر رکورد علمی است.

مقایسة جایگاه ایران با 32 كشور آمریکا، آلمان، انگلستان، ژاپن، فرانسه، کانادا، کره جنوبی، ترکیه، ایران، رژیم اشغالگر قدس، عربستان سعودی، مصر، پاکستان، امارات متحدة عربی، قطر، لبنان، اردن، عراق، قزاقستان، ارمنستان، کویت، عمان، گرجستان، آذربایجان، ازبکستان، سوریه، یمن، بحرین، قرقیزستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، و فلسطین از دیدگاه انتشارات علمی نشان می‌دهد که ايران در میان اين كشورها با 2.42 درصد توليد در ردة نهم است.

مقایسة شاخص‌هاي پايه همچون GDP، نيروي انساني، و بودجة تحقيق و توسعه نشان می‌دهد که ايران توانسته است به ازاي هر يك ميليارد دلار GDP، 75.82 رکورد، به ازاي هر 1000 نفر نیروی انسانی تحقيق و توسعه 220 رکورد، و به ازاي هر يك ميليون دلار بودجة تحقيق و توسعه 10 رکورد علمی تولید کند.

در مقایسة با دیگر كشورها ايران در شاخص نسبت انتشارات علمی به GDP در ردة نخست، در شاخص نسبت انتشارات علمی به نيروي انساني تحقيق و توسعه در ردة دهم، و در شاخص نسبت انتشارات علمی به بودجة تحقيق و توسعه در ردة ششم از 33 كشور هدف است.
نخستین کتاب دانش ایران، در سال 1381 منتشر شد که انتشارات علمی ایران را در سال 1999 میلادی (968 رکورد علمی) در بر داشت. پس از آن دانش ایران برای سال‌های 2000 تا 2004 میلادی نیز منتشر شد، ولی از سال 1384 تا 1394، انتشار این مجموعه دنبال نگردید. در سال 1394، دانش ایران در سال 2013 میلادی منتشر شد.

تماس با ما

نام و نام‌خانوادگی
رایانامه
پرسش، پیشنهاد، یا انتقاد